Achtergrond

Mijn naam is Els van Diepen en ik woon in Uitgeest. Meer dan 30 jaar heb ik als advocaat in Haarlem en in Amsterdam gewerkt en sinds 2001 tevens als plaatsvervangend kantonrechter in Amsterdam. Mijn opleiding tot mediator heb ik begin 2007 afgerond bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. In de praktijk heb ik ervaren dat een oplossing via mediation vaak doeltreffender is dan een oplossing via de rechter, omdat mediation het resultaat is van overleg tussen de conflicterende partijen, terwijl een rechterlijke uitspraak nou eenmaal een beslissing is en blijft van een buitenstaander, waarmee ‘u het moet doen’.

Mijn werkzaamheden als advocaat heb ik inmiddels beëindigd. Ik wil mijn energie steken in de begeleiding bij het oplossen van geschillen door middel van mediation.